Serveis Comptables

Per a un correcte funcionament empresarial és vital aportar a l’òrgan de direcció una informació comptable clara i ordenada, facilitada per un bon control dels processos de comptabilització de les operacions internes de l’empresa.

Els nostres clients gaudeixen d’una professional i solvent confecció dels seus comptes anuals i memòria de l’empresa.

Això, juntament amb una adequada confecció de balanços de situació i d’explotació adaptats a cada client son essencials per a la correcta avaluació del seu negoci, així com la revisió dels principals ràtios de liquiditat i rendibilitat de l’empresa.

En el cas de nous clients, és vital fer un treball previ d’avaluació dels circuits de gestió relacionats amb l’àrea comptable per tal de poder procedir a un redisseny i optimització dels mateixos.

Entre els nostres serveis comptables, es troba a més, la confecció de comptabilitats de petites empreses que per la seva reduïda estructura necessiten externalitzar certes àrees de la gestió comptable i administrativa.

Un expert anàlisi comptable de l'empresa és la millor fórmula per garantir el seu futur.