Serveis Laborals

La nostra assessoria li ofereix suport en les decisions d’ampliació del seu personal aconsellant sobre la forma més òptima de contractació adaptada al seu cas.

Els serveis de gestió laboral que oferim asseguren el total compliment de les obligacions laborals de la seva empresa.

Li oferim serveis laborals professionals i complerts:

  • Altes Patronals
  • Altes de Treballadors
  • Confecció de contractes i nòmines
  • Confecció de TC1 i TC2
  • Alta d’Autònoms

Externalitzar els aspectes laborals suposa per als nostres clients estar tranquils perquè les seves gestions estan en les millors mans.